KORZYSTANIE Z KOMPUTERA , USŁUGI

1 godzina

5 zł

1/2 godziny

3 zł

do 15 minut

2 zł

Druk czarno - biały (tekst)

50 gr. / strona

Zgrywanie danych z Internetu na dyskietkę lub CD

bezpłatne

Inne

wg ustaleń

 

Copyright © 2006 Active-Net.pl